LOADING

Uputstvo za Filezilla FTP aplikaciju


U daljem tekstu možete pronaći uputstvo za 2 tipa podešavanja Filezilla FTP aplikacije.

1) Nezastićena konekcija (zahteva Passive mode)

- U Settings, kliknuti na FTP u padajućem meniju sa leve strane, selektovati "Passive mode" i sačuvati promene.
- U meniju File, ići na Site manager i uneti sledeće:

- Host: IP Adresa vašeg servera ili vaš domen (port ne mora da se unosi jer je podrazumevani)
- Protokol: FTP
- Encryption: Plain FTP
- Logon type: Normal
- User i password popunite sami

2) TLS (Zastićena konekcija, zahteva Active mode)

- U Settings, kliknuti na FTP u padajućem meniju sa leve strane, selektovati "Active mode" i sačuvati promene.
- U meniju File, ići na Site manager i uneti sledeće:

- Host: IP Adresa vašeg servera ili vaš domen (port ne mora da se unosi jer je podrazumevani)
- Protokol: FTP
- Encryption: Require explicit FTP over TLS
- Logon type: Normal
- User i password popunite sami

Vodite računa da su username i password tačno uneti.

Na vrh stranice