ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
10.00€
1 سال
.net
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
14.00€
1 سال
.org
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.info
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
12.00€
1 سال
.rs
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.co.rs
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.org.rs
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.edu.rs
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.in.rs
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
5.00€
1 سال
.in
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
11.00€
1 سال
.eu
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.biz
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
13.00€
1 سال
.mobi
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
15.00€
1 سال
.tv
34.00€
1 سال
34.00€
1 سال
34.00€
1 سال
.me
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.de
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.it
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
8.00€
1 سال
.website
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
18.00€
1 سال
.club
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
20.00€
1 سال
.agency
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال
17.00€
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains