LOADING

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Obavezno pročitati pre naručivanja, kupovnom usluga kod nas obavezali ste se da ćete poštovati naša pravila i uslove korišćenja!

Povraćaj novca

1. Povraćaj novca za naše usluge možete zatražiti bilo kada uz obrazloženje ukoliko niste zadovoljni našim uslugama. Ovim želimo da istaknemo da nam je bitno da ste zadovoljni kvalitetom naših usluga jer ukoliko niste možete zatražiti povraćaj novca u bilo koje vreme. Obrazloženje podrazumeva dostavljanje objektivnih razloga po tačkama našeg pravilnika zbog kojih niste zadovoljni našim uslugama.

2. Povraćaj novca se ne vrši ukoliko korisnik prekrši naš pravilnik i uslove korišćenja i zbog toga dođe do suspenzije ili gašenja njegovog naloga od strane eXtreme ProHosting-a. Svaki korisnik je dužan da profesionalno i odgovorno vodi računa o svom nalogu u skladu sa pravilima.

3. Povraćaj novca se ne vrši za registraciju domena pošto registri to ne dozvoljavaju, domen možete transferovati kod drugog registra po vašem izboru ili ga mi možemo preusmeriti na drugi server po vašem izboru.

4. Povraćaj novca se ne vrši ukoliko su domen ili usluge do momenta potvrde vaše uplate postali zauzeti odnosno nisu slobodni za registraciju. U tom slučaju možete odabrati drugi domen koji je slobodan ili uslugu (u istom cenovnom rangu) koje ćemo registrovati za vas bez dodatne nadoknade.

Šta je zabranjeno?

5. Korišćenje skripti za prevaru ili druge ilegalne i nedozvoljene aktivnosti. Imajte na umu da se vaše pristupne adrese čuvaju u našem sistemu i da za kršenje ovog pravila možete biti krivično gonjeni.

6. Korisnik ima pravo da koristi razne skripte i drugi software na svom sajtu pod uslovom da značajno ne remete rad servera. Ukoliko korisnik svojim delovanjem poremeti rad servera ili neodgovornim održavanjem i delovanjem ugrozi stabilnost i sigurnost servera, njegov nalog može biti suspendovan i/ili trajno ukinut. Imajte obzira da se ovde radi o Shared hostingu tj. da svi sajtovi dele resurse iste mašine na kojoj se nalaze.

7. eXtreme ProHosting zadržava pravo da suspenduje ili ukine bilo koji nalog koji u sebi sadrži nezakonite stvari kao što su piraterija, pornografija, ilegalne skripte, povredu autorskog prava i prava industrijske svojine, materijale koji su u suprotnosti sa pravnim propisima republike Srbije.

8. eXtreme ProHosting zadržava pravo da suspenduje ili ukine bilo koji nalog za koji ste ispostavi da koristi neažurirane, zastarele i nesigurne skripte, skripte koje se ne održavaju redovno i odgovorno i samim tim ugrožavaju stabilnost i bezbednost servera.

9. Ne mogu se koristiti torrent aplikacije, niti ih čuvati na shared hosting serveru.

10. Ne može koristiti za resurse za razmenu fajlova (peer-to-peer).

11. Nije dozvoljeno postavljati sajtove/portale za igrice i game servere i sve što je povezano sa tom tematikom. Ne može da se koristi za podizanje raznih game servera kao što su npr. Counter Strike, Call of Duty i drugi.

12. Svaki korisnik koji bude koristio web hosting nalog za slanje spam emailova i druge vidove spamovanja biće suspendovan bez obaveštenja. Pod drugim vidovima spamovanja se podrazumeva slanje masovnih reklamnih mailova primaocima koji se nisu prijavili na vašu mail listu, gde nisu ispoštovana pravila slanja takozvanog "Cold mail-a" kako se to drugačije naziva.

13. Vlasnici shared hosting naloga ne mogu da preprodaju svoje hosting naloge drugim korisnicima. Ukoliko do toga dodje vaš nalog će biti ukinut bez obaveštenja. Moguć je jedino prenos vlasništva na novog korisnika.

Uvećana potrošnja resursa servera

14. Ukoliko vaš hosting nalog ima uvećanu potrošnju resursa servera (cpu, memorija, mysql) i nalazi se u samom vrhu potrošača na serveru odnosno udje u crvenu zonu potrošnje koja je daleko iznad proseka, potrebno je da se opredelite za jednu od sledećih opcija:

a) Da izvršite potpunu optimizaciju vaših sajtova kako bi umanjili potrošnju i sveli je u normalni opseg.

b) Da nadogradite vaš hosting paket na paket sa odgovarajućom cenom kako bi potrošnja koju Vaš nalog proizvodi odgovarala ceni koju plaćate. Ovde imajte na umu da ukoliko Vaš hosting nalog koristi višestruko više resursa nego drugi sajtovi to nas automatski obavezuje da hostujemo manje sajtova na tom serveru. Servere ne pretrpavamo sajtovima, već se popunjavaju do one mere koja obezbeđuje stabilnost i dobre performanse hosting nalozima koji se na njemu nalaze. Stoga je neophodno da, ukoliko Vaš nalog koristi više serverskih resursa, plaćate više zbog ekonomske isplativosti i stabilnosti samog servera.

c) Ukoliko je Vaš nalog nemoguće optimizovati tj. prevazilazi mogućnosti Shared (deljenog hostinga), u tom slučaju je neophodno da Vaš nalog prebacite na:

 - VPS, (virtualni privatni serveri) koji predstavljajaju virtuelne delove servera sa svojim operativnim sistemom, protokom, prostorom na disku i garantovanim udelom u korišćenju procesora i memorije servera.

 - ili poseban server samo za Vaš sajt što je poslednja opcija za najzahtevnije korisnike.

Ove varijante pod tackom c) su dosta skuplje i neophodne su kada sajtovi dostignu ogromne posete i preveliku potrošnju resursa bez mogućnosti da se optimizuju. Veliki portali i sajtovi sa velikim brojem poseta se ne hostuju na Shared (deljenom) hostingu.

Backup

15. Redovan backup hostinga je odgovornost korisnika i korisnik je dužan da redovno vrši backup svog sadržaja na serveru. eXtreme ProHosting nije odgovoran ako dodje do gubitka vaših podataka sa servera. eXtreme ProHosting jednom nedeljno i jednom mesečno čuva backup vaših sajtova i možete zatražiti povraćaj vašeg sajta ako bude potrebno ili sami vratiti backup kroz Vaš cPanel.

Ostala pravila i uslovi korišćenja

16. eXtreme ProHosting ni u kom slučaju neće otkrivati Vaše lične informacije trećim licima, isključivo se nalaze u našoj bazi radi evidencije korisnika. Podaci uneti u naš sistem moraju biti tačni i verodostojni. Svaki pokušaj lažnog predstavljanja može dovesti do suspenzije i ukidanja vašeg naloga.

17. Korisnik mora odgovorno pratiti stanje svojih računa i platiti svoj račun na vreme ili će on biti automatski suspendovan pa ukinut. Nikakvi dodatni računi ne postoje. Korisnik nije u obavezi da plati predračun koji mu je izdat, ukoliko ne želi da zakupi/obnovi usluge može da ga otkaže ili ignoriše.

18. Ako korisnik kasni sa uplatom 35 i više dana eXtreme ProHosting ima pravo da izbriše njegov kompletan nalog sa servera.

19. Korisnik koji nije izmirio dugovanja za aktivne usluge nema pravo da naručuje druge usluge sa sajta eXtreme ProHosting. Ovo se ne odnosi na usluge koje su istekle.

20. Korisnik može preneti domen kod drugog registrara pod uslovom da nema dugove prema eXtreme ProHosting-u i da se domen može seliti.

21. Promena cenovnika može da se desi u bilo kom trenutku uz obaveštenje postojećim koristicima. Korisnik mora da prihvati novu cenu ili uz dogovor sa administracijom izabere neki drugi jeftiniji ili skuplji paket. Ukoliko dođe do promene cenovnika biće korigovane samo cene obnove odnosno nećete plaćati ponovo usluge koje ste već zakupili.

22. eXtreme ProHosting ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu vašem sajtu. Korisnik ne može tražiti odštetu od eXtreme ProHosting-a osim ako se ne radi o povraćaju novca uz obrazloženje (pojašnjeno u tački 1). Dužni ste da dobro odradite zaštitu vaših sajtova i da redovno ažurirate vaše skripte.

23. eXtreme ProHosting zadržava pravo da ukine vaš nalog bez obaveštenja ukoliko dođe do kršenja tačaka ovog pravilnika.

24. eXtreme ProHosting zadržava pravo da promeni uslove korišćenja u bilo koje doba.Na vrh stranice